บริษัท เจเคเอ็น ทูฟิต ฟู้ด จำกัด (JKN TO FIT FOOD CO.,LTD)

บริษัท เจเคเอ็น ทูฟิต ฟู้ด จำกัด จัดตั้งในปี 2563 จากการที่คุณแอน จักรพงษ์แห่ง JKN
ได้เข้าร่วมรายการ Shark Tank และมองเห็นคุณค่าของ “ข้าวเกรียบปลาทู ตราทูฟิต” ที่ผลิตจากปลาทูสดจากแม่กลองแท้ๆ จากอ่าวทะเลไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยการอบใช้นํ้ามันรำข้าวในการทอด ไม่มีคลอเรสเตอรอล มีโอเมก้า ดีเอชเอ เอแอลเอ และแคลเซียมสูง มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสดั้งเดิม รสต้มยำ รสโนริสาหร่าย เหมาะกับทุกช่วงวัย และทุกคนในครอบครัว
คุณแอนมองเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ จึงได้ร่วมลงทุนกับ นายพัฒนพร ลี้วลัญชน์ ผู้ริเริ่มธุรกิจ
“ข้าวเกรียบปลาทู ตราทูฟิต” ในการจัดตั้ง บริษัท เจเคเอ็น ทูฟิต ฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 2,500,000 บาท
ผู้ถือหุ้นบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร์ โปรดัก จำกัด : กลุ่ม นายพัฒนพร ลี้วลัญชน์ ในสัดส่วน 50 : 50
กรรมการบริษัท : นายพัฒนพร ลี้วลัญชน์ นายปัญญา มณีรัตน์ นางอุมาพร ภูเวียงแก้ว
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8/4 หมู่ที่ 2 ซอยลูกแก้ว ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000