บริษัท เจเคเอ็น หมี่วอย จำกัด (JKN MEEWOY CO.,LTD)

บริษัท เจเคเอ็น หมี่วอย จำกัด จัดตั้งในปี 2563 จากการที่คุณแอน จักรพงษ์ แห่งบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จและชำนาญเป็นอย่างมาก ในด้านการทำการตลาด โดยเฉพาะ Content Marketing และ Superstar Marketing ได้เข้าร่วมรายการ Shark Tank Thailand Season 2 และมองเห็นคุณค่าของ “ผัดหมี่ไท-ยวน ตราป้าแวม” อาหารท้องถิ่นของสระบุรี โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและประเพณี ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แตกต่าง ไม่เหมือนใคร หนึ่งเดียวในประเทศ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นธุรกิจมาตั้งแต่ ปี 2551 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมระดับประเทศและนานาชาติ
คุณแอน มองเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และจากความชำนาญในด้านการตลาด จึงได้ร่วมลงทุนกับนายวีรวัฒน์ วรนิวัฒน์ ผู้ริเริ่มธุรกิจ “ผัดหมี่ไท-ยวนตราป้าแวม” ในการจัดตั้ง บริษัท เจเคเอ็น หมี่วอย จำกัด และรีแบรนดิ้ง “ผัดหมี่ไท-ยวน” เพื่อให้มีความทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และพร้อมรุกการทำตลาดอย่างจริงจัง ภายใต้แบรนด์ “หมี่วอย”
จากผัดหมี่ อาหารประจำท้องถิ่น ได้ถูกนำมาพัฒนารสชาติให้ถูกปากมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการนำวัตถุดิบธรรมชาติโดยเฉพาะมะเขือเทศสดมาเป็นส่วนประกอบหลักที่ทำให้ได้น้ำซอสสูตรพิเศษ อร่อย กลมกล่อม เหมาะกับทุกคนในครอบครัว แตกต่างจากผัดหมี่ทั่วๆ ไป นำเสนอในรูปแบบอาหารกึ่งสำเร็จรูป “หมี่วอย” ใครทำก็ง่ายกินกับอะไรก็อร่อย พร้อมวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อชั้นนำในประเทศ ช่องทางออนไลน์ และมีแผนที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : 2,500,000 บาท
ผู้ถือหุ้น : บริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด : กลุ่มนายวีรวัฒน์ วรนิวัฒน์ ในสัดส่วน 50 : 50
กรรมการบริษัท : นายวีรวัฒน์ วรนิวัฒน์ นางสุธาทิพย์ วรนิวัฒน์ นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์
สถานที่ตั้ง : บริษัท เจเคเอ็น หมี่วอย จำกัด เลขที่ 27/53 หมู่ที่ 1 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โทร : 095-472-3939