ภาพตึก 4
ภาพตึก 1
ภาพตึก 2
ภาพตึก 3
ภาพตึก 5
previous arrow
next arrow

JKN GLOBAL CONTACT

JKN GLOBAL CONTACT

สำนักงานใหญ่:

ฝ่ายขาย Content ในประเทศ:

ฝ่ายขาย Content ต่างประเทศ:

ฝ่ายจัดซื้อ:

ฝ่ายการตลาดและบริหารแฟนคลับ:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรับสมัครงาน:

ฝ่ายกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:

กลุ่มภัตตาคาร และร้านอาหาร:

logo jkn
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
9
2
3
4
5
8
6
7
9
previous arrow
next arrow

JKN BEST LIFE CONTACT

JKN BEST LIFE CONTACT

ฝ่ายผลิตรายการ ช่อง JKN 18:

ฝ่ายขายโฆษณาประชาสัมพันธ์:

1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

JKN MN DISTRIBUTION CONTACT

JKN MN DISTRIBUTION CONTACT

JKN MN DISTRIBUTION :

1
2
3
4
5
6
7
previous arrow
next arrow

JKN MN MANUFACTURING CONTACT

JKN MN MANUFACTURING CONTACT

JKN MN MANUFACTURING :

footer