JKN Connect

ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น-อีเลฟเว่น) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ อาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ