JKN Energy

ดำเนินธุรกิจปั๊มแก๊สแอลพีจี เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ต่อมาได้ดำเนินการเปิดปั๊มน้ำมันเชลล์ขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นับเป็นอาณาจักรให้บริการธุรกิจปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ฝั่ง JKN ศาลายา

ที่ตั้ง : 45/6 หมู่ที่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม